5.10.1. 25.02.2023 i 04.03.2023

Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia w zakresie edukacji i wsparcia kobiety w okresie laktacji dla personelu medycznego Szpitala Św. Anny w Piasecznie

Kontakt