26.09.2022

Zakończenie Specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Kontakt