22.05.2021

Ukończenie szkolenia Objaw Góry Fuji – Diagnostyka zaburzeń miofunkcjonalnych u niemowląt – Klinika Laktacyjna, Anna Kotlińska IBCLC

Kontakt