Uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych „Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad matką i dzieckiem. Dobre praktyki w położnictwie” – Uniwersytet Zdrowia, Akademia Jeanette Kalyta

Kontakt