Ukończenie warsztatów psychologicznych „Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym” – Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Kontakt