Udział w V Konferencji Naukowej „Choroba nowotworowa a macierzyństwo” – Studenckie Naukowe Koło Położnych WUM

Kontakt