Dlaczego warto pozostawić noworodkowi mokre rączki po porodzie?

Poród to niezwykle ważny moment zarówno dla matki, jak i dla noworodka. W tym czasie organizm dziecka przechodzi przez liczne zmiany adaptacyjne, które mają kluczowe znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Jednym z coraz bardziej uznawanych przez specjalistów elementów wspierających ten proces jest pozostawienie noworodkowi mokrych rączek po porodzie. Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto rozważyć tę praktykę.

1. Zachowanie naturalnej mikroflory

Podczas porodu dziecko przechodzi przez kanał rodny, gdzie ma kontakt z różnorodną mikroflorą matki. Te bakterie są pierwszymi mikroorganizmami, z jakimi dziecko się styka, i odgrywają one kluczową rolę w kształtowaniu jego układu odpornościowego. Pozostawienie mokrych rączek pomaga w zachowaniu tych bakterii na skórze dziecka, co wspiera rozwój zdrowej mikroflory i może chronić przed infekcjami.

2. Regulacja temperatury ciała

Skóra noworodka jest bardzo delikatna i łatwo traci ciepło. Mokre rączki mogą pomóc w regulacji temperatury ciała dziecka poprzez utrzymanie wilgotności skóry. Woda odparowując z powierzchni skóry, chłodzi ją, co jest naturalnym mechanizmem termoregulacyjnym. W warunkach szpitalnych, gdzie temperatura otoczenia jest kontrolowana, ten mechanizm może wspierać adaptację noworodka do nowych warunków.

3. Wsparcie dla instynktu ssania

Noworodki często wkładają rączki do buzi, co jest naturalnym odruchem ssania. Mokre rączki mogą być bardziej komfortowe i miękkie dla dziecka, co sprzyja naturalnemu ssaniu i może ułatwić rozpoczęcie karmienia piersią. Dziecko, które czuje się komfortowo, jest bardziej skłonne do skutecznego ssania, co jest kluczowe dla jego odżywienia i poczucia bezpieczeństwa.

4. Stymulacja zmysłowa

Pozostawienie mokrych rączek może również wspierać rozwój zmysłowy noworodka. Kontakt z wodą i jej struktura mogą stymulować zmysł dotyku, co jest ważne dla wczesnego rozwoju sensorycznego. Dzieci, które doświadczają różnorodnych bodźców, lepiej rozwijają swoje zdolności poznawcze i zmysłowe.

5. Promowanie więzi z matką

Kontakt „skóra do skóry” jest kluczowy w pierwszych godzinach życia noworodka. Pozostawienie mokrych rączek, w połączeniu z bliskością matki, może wzmacniać więź między matką a dzieckiem. Ten bezpośredni kontakt jest nie tylko korzystny emocjonalnie, ale także pomaga w stabilizacji parametrów życiowych noworodka, takich jak temperatura ciała, tętno i oddychanie.

6. Wspomaganie procesu adaptacji do środowiska zewnętrznego

Dziecko po narodzinach musi przystosować się do zupełnie nowego środowiska. Mokre rączki mogą być elementem, który pomaga w tej adaptacji, oferując dodatkowy poziom komfortu. Dzięki temu dziecko może łatwiej przystosować się do nowych warunków i przejść przez pierwszy etap życia w sposób bardziej łagodny.

Podsumowanie

Pozostawienie noworodkowi mokrych rączek po porodzie to praktyka, która ma wiele korzyści. Od wspierania naturalnej mikroflory i regulacji temperatury, przez ułatwienie instynktu ssania i stymulację zmysłową, aż po promowanie więzi z matką i wspomaganie procesu adaptacji. Warto rozważyć tę metodę jako element holistycznego podejścia do opieki nad noworodkiem, aby zapewnić mu jak najlepszy start w życiu.

W naturalnym procesie porodu, oprócz wielu zjawisk fizjologicznych i emocjonalnych, występuje zjawisko znane jako odruch wyrzutu płodu, czyli Fetal Ejection Reflex(FER). Jest to kluczowy moment w porodzie, kiedy dziecko jest „wypychane” z kanału rodowego w ostatniej fazie porodu, często z niewielkim lub bez udziału świadomych wysiłków matki. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tematu odruchu wyrzutu płodu, jego znaczenia i wpływu na proces porodu.

Co to jest odruch wyrzutu płodu?

Odruch wyrzutu płodu jest naturalnym mechanizmem, który występuje w końcowej fazie porodu. Zjawisko to jest wynikiem skomplikowanej interakcji hormonów, szczególnie oksytocyny, która jest odpowiedzialna za skurcze macicy. W momencie, kiedy główka dziecka prawidłowo ułoży się w miednicy i zacznie wywierać nacisk na receptory czuciowe w kanale rodnym, organizm matki odpowiada wydzielaniem dużych ilości oksytocyny. To prowadzi do intensywnych, lecz efektywnych skurczów macicy, które „wypychają” dziecko na zewnątrz.

Jak rozpoznać odruch wyrzutu płodu?

Odruch wyrzutu płodu może być rozpoznawany przez kilka charakterystycznych sygnałów:

– Nagłe zintensyfikowanie skurczów bez zwiększonego wysiłku ze strony matki.

– Zmiana zachowania i emocji – kobieta w porodzie może nagle poczuć przypływ energii, determinacji lub odczuwać potrzebę zmiany pozycji.

– Skurcze stają się bardzo efektywne, a okres między nimi znacznie się skraca.

Dlaczego odruch wyrzutu płodu jest ważny?

Rozumienie i wspieranie procesu naturalnego odruchu wyrzutu płodu ma kluczowe znaczenie dla promowania zdrowego i bezpiecznego porodu. Pozwala to na minimalizację interwencji zewnętrznych, takich jak stosowanie syntetycznej oksytocyny czy interwencje instrumentalne, które mogą mieć swoje ryzyka i skutki uboczne. Promowanie naturalnego przebiegu porodu, w którym odruch wyrzutu płodu może wystąpić, wpływa korzystnie na doświadczenie matki oraz zdrowie i dobrostan dziecka.

Jak wspierać naturalny odruch wyrzutu płodu?

Istnieje kilka sposobów, aby wspierać naturalny odruch wyrzutu płodu:

– Zapewnienie bezpiecznego i spokojnego środowiska, w którym kobieta rodząca może czuć się swobodnie i bezpiecznie. Ważna jest obecność wspierającej osoby lub osób, jak położna czy partner.

– Unikanie niepotrzebnych interwencji medycznych, które mogą zakłócić naturalny przebieg porodu.

– Pozwalanie kobiecie na swobodne zmienianie pozycji, co może pomóc w prawidłowym ułożeniu dziecka i ułatwić poród.

– Zachęcanie do stosowania metod naturalnego łagodzenia bólu, takich jak masaż, ciepła kąpiel, czy techniki oddechowe.

Podsumowanie

Odruch wyrzutu płodu jest naturalnym i ważnym elementem porodu, który może znacznie przyczynić się do jego pozytywnego przebiegu. Zrozumienie i wspieranie tego procesu, zarówno przez rodzące kobiety, jak i położne / lekarzy, jest kluczowe dla promowania naturalnych i bezpiecznych porodów. Umożliwienie matce doświadczenia tego momentu w spokoju i z odpowiednim wsparciem może mieć długofalowy pozytywny wpływ na jej dobrostan oraz zdrowie dziecka.

Przedwczesny poród to taki, który następuje przed 37. tygodniem ciąży. Choć przyczyny przedwczesnego porodu nie zawsze są znane, istnieją strategie, które mogą pomóc w jego zapobieganiu oraz wskazówki, jak postępować, gdy do niego dochodzi.

Jak zapobiegać przedwczesnemu porodowi?

1. Regularne wizyty prenatalne: Regularne badania kontrolne w ciąży pozwalają położnej lub lekarzowi na wczesne wykrycie i leczenie wszelkich problemów, które mogą zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu.

2. Zdrowy styl życia: Zdrowa dieta, unikanie używek takich jak alkohol, tytoń i narkotyki oraz utrzymywanie odpowiedniej wagi mogą zmniejszyć ryzyko przedwczesnego porodu.

3. Zarządzanie stresem: Stres jest czynnikiem ryzyka przedwczesnego porodu, dlatego ważne jest, aby znaleźć skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem, np. poprzez techniki relaksacyjne, jogę czy medytację.

4. Unikanie ciężkiego wysiłku fizycznego: Nadmierne obciążenia fizyczne, szczególnie w drugim i trzecim trymestrze, mogą zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu.

5. Leczenie istniejących chorób: Choroby takie jak infekcje układu moczowego, choroby przenoszone drogą płciową czy nawet choroby dziąseł mogą zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu, dlatego ważne jest, aby były one szybko diagnozowane i leczone.

6. Suplementacja: W niektórych przypadkach położna lub lekarz mogą zalecić suplementację progesteronem, aby pomóc zapobiec przedwczesnemu porodowi, szczególnie u kobiet z historią przedwczesnych porodów.

Co robić w przypadku ryzyka przedwczesnego porodu?

1. Poznaj objawy: Warto znać objawy przedwczesnego porodu, takie jak regularne skurcze, ból pleców, krwawienie z pochwy czy odpłynięcie płynu owodniowego, aby móc szybko zareagować.

2. Skontaktuj się z lekarzem: Przy pierwszych objawach sugerujących przedwczesny poród niezbędny jest natychmiastowy kontakt z opieką medyczną. Lekarz może podjąć środki zaradcze, takie jak podanie leków na zahamowanie skurczów lub sterydów do dojrzewania płuc dziecka.

3. Zachowaj spokój: Choć to trudne, ważne jest, aby zachować spokój i skupić się na instrukcjach lekarza. Stres może potęgować problem, dlatego kluczowe jest podejście spokojne i zorganizowane.

Wnioski

Przedwczesny poród to poważne wyzwanie, ale dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i postępowaniu, ryzyko jego wystąpienia można zminimalizować, a skutki – złagodzić. Ważne jest, aby być w stałym kontakcie z położną lub z lekarzem i stosować wszystkie zalecenia, aby zapewnić sobie i dziecku najlepsze możliwe warunki.

Cięcie cesarskie, będące jednym z najczęściej przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych na świecie, stanowi zarówno wyzwanie, jak i ulgę dla wielu kobiet. Chociaż może być ono ratunkiem w krytycznych sytuacjach, jego pooperacyjne konsekwencje wymagają od pacjentek szczególnej troski i odpowiedniej mobilizacji, aby zapewnić szybki i bezpieczny powrót do zdrowia.

Zrozumienie procesu rekonwalescencji 

Uruchomienie po cięciu cesarskim jest kluczowym elementem procesu rekonwalescencji, ponieważ przyczynia się do szybszego gojenia rany, zmniejszenia ryzyka powikłań, takich jak zakażenia czy zakrzepy krwi, oraz wspiera ogólną kondycję fizyczną i psychiczną matki. Proces gojenia rany po cięciu cesarskim można podzielić na kilka etapów, z których każdy wymaga odpowiedniej opieki i podejścia.

Pierwsze kroki po operacji

W pierwszych godzinach i dniach po operacji  cięcia cesarskiego, kluczowe jest, aby pacjentka podjęła próbę lekkich ruchów. Choć może to być trudne z powodu bólu i dyskomfortu, zachęca się do podejmowania delikatnych prób wstawania i chodzenia. Taka aktywność nie tylko przyspiesza gojenie się rany, ale również wspomaga funkcjonowanie układu pokarmowego i oddechowego, zmniejsza ryzyko zakrzepicy, a także poprawia samopoczucie psychiczne.

Techniki łagodzenia bólu

Aby ułatwić mobilizację, niezbędne jest efektywne zarządzanie bólem. Metody takie jak farmakoterapia, stosowanie chłodu czy techniki relaksacyjne mogą znacząco przyczynić się do komfortu pacjentki i jej zdolności do poruszania się. Warto również skorzystać z porad położnych lub fizjoterapeutów, którzy mogą doradzić odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne i techniki oddychania, wspierające proces rekonwalescencji.

Znaczenie stopniowej aktywności

Uruchomienie po cięciu cesarskim powinno być procesem stopniowym. Rozpoczynając od prostych ćwiczeń oddechowych i zmian pozycji w łóżku, poprzez delikatne chodzenie po szpitalnym korytarzu, aż po bardziej złożone ćwiczenia, które mogą być wprowadzane w miarę poprawy stanu zdrowia. Warto podkreślić, że każda kobieta jest inna, a jej proces gojenia może przebiegać w różnym tempie. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby słuchać swojego ciała i nie przeciążać go nadmiernym wysiłkiem.

Wsparcie emocjonalne i edukacja

Oprócz fizycznej strony mobilizacji, nie można zapomnieć o wsparciu emocjonalnym i edukacji pacjentek. Zrozumienie procesu gojenia, możliwych komplikacji oraz znaczenia stopniowej mobilizacji może znacząco przyczynić się do redukcji lęku i stresu, a także budowania pozytywnego nastawienia do procesu rekonwalescencji.

Podsumowanie

Uruchomienie po cięciu cesarskim jest niezbędnym elementem procesu powrotu do zdrowia. Wczesne i stopniowe podejmowanie aktywności fizycznej, skuteczne zarządzanie bólem, indywidualne podejście do każdej pacjentki oraz wsparcie emocjonalne i edukacyjne to kluczowe aspekty, które przyczyniają się do szybszej rekonwalescencji, minimalizacji ryzyka powikłań i poprawy ogólnego samopoczucia. Ważne jest, aby każda kobieta po cięciu cesarskim otrzymała odpowiednią opiekę i wsparcie, pozwalające jej bezpiecznie i skutecznie powrócić do pełni zdrowia.

Breast crawl, znany także jako instynktowne przemieszczanie się noworodka do piersi matki. To naturalny proces, który ma miejsce zaraz po narodzinach. Jest to jedna z pierwszych interakcji między matką, a dzieckiem, która ma kluczowe znaczenie dla nawiązania więzi, rozpoczęcia karmienia piersią oraz wspierania zdrowego rozwoju noworodka.

Co to jest breast crawl?

Breast crawl to zjawisko, w którym nowonarodzone dziecko, umieszczone na brzuchu matki bezpośrednio po urodzeniu, samoistnie, dzięki swoim naturalnym instynktom, przemieszcza się w kierunku piersi matki i zaczyna ssać. Ten proces może trwać od kilku do kilkudziesięciu minut i jest wspierany przez wrodzone odruchy dziecka.

Jak przebiega breast crawl?

Proces rozpoczyna się od umieszczenia noworodka na brzuchu matki tuż po narodzinach. Skóra do skóry, czyli bezpośredni kontakt ciał noworodka i matki, jest kluczowym elementem, który stymuluje instynkty dziecka. Noworodek początkowo odpoczywa, następnie stopniowo zaczyna wykonywać ruchy przypominające pełzanie, kierując się w stronę piersi. W trakcie tego pełzania dziecko instynktownie szuka źródła pokarmu, kierując się zapachem i ciepłem skóry matki.

Dlaczego breast crawl jest ważny?

1. Wzmocnienie więzi matki z dzieckiem: Bezpośredni kontakt skóra do skóry zaraz po urodzeniu pomaga w nawiązaniu silnej więzi emocjonalnej między matką, a dzieckiem.

2. Początek karmienia piersią: Breast crawl umożliwia dziecku instynktowne znalezienie piersi i rozpoczęcie ssania, co jest kluczowe dla sukcesu karmienia piersią.

3. Stymulacja laktacji: Ssanie piersi przez noworodka stymuluje produkcję mleka matki.

4. Wsparcie dla zdrowego rozwoju noworodka: Kontakt skóra do skóry i wczesne karmienie piersią wspierają zdrowy rozwój noworodka, w tym termoregulację i adaptację do życia poza łonem matki.

Wspieranie procesu breast crawl

Aby wspierać naturalny proces breast crawl, ważne jest, aby umożliwić nieprzerwany kontakt skóra do skóry między matką, a dzieckiem zaraz po urodzeniu i unikać niepotrzebnych interwencji medycznych w pierwszych godzinach po narodzinach. Personel medyczny powinien być przeszkolony, aby wspierać ten proces, rozpoznawać jego znaczenie oraz umożliwiać matce i dziecku spokojne i bezpieczne środowisko do nawiązania pierwszego kontaktu.

Podsumowanie

Breast crawl to fascynujący przykład instynktownych zachowań, które wspierają zdrowie i dobrostan zarówno matki, jak i dziecka. Promowanie i wspieranie tego naturalnego procesu jest kluczowe dla pomyślnego rozpoczęcia karmienia piersią, budowania więzi emocjonalnej oraz wspierania ogólnego rozwoju noworodka.

Wprowadzenie

Poród to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdej kobiety. Niezwykłe doświadczenie związane z narodzinami dziecka może jednak wiązać się z pewnymi komplikacjami. Jednym z takich potencjalnych problemów jest zapętlenie się pępowiny wokół szyi dziecka. W tym artykule przyjrzymy się przyczynom, objawom oraz skutkom tej sytuacji.

Czym jest zapętlenie się pępowiny?

Zapętlenie się pępowiny to sytuacja, w której pępowina owija się wokół szyi dziecka. Pępowina jest ważną częścią układu łożyskowo-pępowinowego, który dostarcza dziecku tlen oraz składniki odżywcze przez cały okres ciąży. Normalnie pępowina powinna być luźno nawinięta wokół ciała dziecka. W przypadku zapętlenia może jednak dojść do jej ucisku lub zwężenia, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia malucha.

Przyczyny zapętlenia pępowiny

Przyczyny zapętlenia się pępowiny są ciągle badane i nie zawsze są jednoznaczne. Istnieje jednak kilka czynników, które mogą przyczynić się do tego zjawiska. Jednym z nich jest niska ilość płynu owodniowego, co może skutkować większą możliwością zapętlenia się pępowiny wokół szyi dziecka. Inne czynniki to nadmierne ruchy dziecka w czasie ciąży, długie pępowiny, ciąże mnogie i płodowe niewydolności narządu.

Objawy zapętlenia pępowiny

Zapętlenie się pępowiny może przebiegać bezobjawowo i być wykryte dopiero w trakcie porodu. Istnieje jednak kilka sygnałów, na które warto zwrócić uwagę. Mogą to być zmniejszone ruchy dziecka, spowolniony lub nieregularny rytm bicia serca malucha, nieprawidłowe wyniki monitorowania płodu podczas badań prenatalnych. Istotne jest, aby pamiętać, że położna lub lekarz mogą potwierdzić obecność zapętlenia pępowiny na podstawie badań diagnostycznych.

Skutki zapętlenia pępowiny

Skutki zapętlenia pępowiny mogą się różnić, w zależności od liczby nawinięć i siły ucisku. W większości przypadków zapętlenie nie stanowi poważnego zagrożenia i nie powoduje żadnych komplikacji. Jednak w niektórych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku wielu nawinięć lub silnego ucisku, może ograniczyć przepływ tlenu do dziecka. Wtedy konieczne jest szybkie i profesjonalne działanie personelu medycznego, aby zagwarantować bezpieczeństwo i zdrowie noworodka.

Podsumowanie

Zapętlenie się pępowiny jest jedną z możliwych komplikacji podczas porodu. Choć stanowią one mniejszość przypadków, ważne jest, aby być świadomym tego zagrożenia. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie monitorowanie podczas ciąży mogą pomóc w zapobieganiu ewentualnym powikłaniom. W każdym przypadku związku z zapętleniem pępowiny, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem, który będzie w stanie ocenić sytuację i podjąć odpowiednie działania. Pamiętajmy również, że personel medyczny posiada odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby zapewnić bezpieczeństwo matce i dziecku podczas porodu.

Wstęp:

W ostatnich latach, medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe zyskały na znaczeniu, a wśród nich szczególne miejsce zajmuje pozyskiwanie krwi pępowinowej. Ta praktyka, choć stosunkowo nowa, otwiera drzwi do rewolucyjnych możliwości leczenia wielu chorób. W niniejszym artykule przyjrzymy się zaletom, jakie niesie ze sobą pozyskiwanie i przechowywanie krwi pępowinowej.

1. Bogate Źródło Komórek Macierzystych:

Krew pępowinowa jest cennym źródłem komórek macierzystych, które są zdolne do przekształcania się w różne typy komórek w organizmie. Te komórki mają ogromny potencjał w leczeniu chorób takich jak białaczka, anemia sierpowata, czy wrodzone defekty odporności.

2. Łatwość Pozyskania i Niskie Ryzyko:

Pozyskiwanie krwi pępowinowej jest bezpieczne, bezbolesne i nie wiąże się z ryzykiem dla matki ani dziecka. Jest to znacząca przewaga w porównaniu do inwazyjnych metod pozyskiwania komórek macierzystych, na przykład z szpiku kostnego.

3. Mniejsze Ryzyko Odrzucenia Przeszczepu:

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej charakteryzują się niższym ryzykiem odrzucenia przez organizm biorcy w porównaniu do komórek pozyskiwanych od dawców dorosłych. Dzięki temu są one bardziej uniwersalne w zastosowaniu.

4. Szybka Dostępność:

Przechowywana krew pępowinowa jest dostępna natychmiastowo, co jest kluczowe w sytuacjach wymagających szybkiego przeszczepienia. To skraca czas oczekiwania na odpowiedniego dawcę i może ratować życie w nagłych przypadkach.

5. Potencjał w Leczeniu Chorób Przyszłości:

Badania nad zastosowaniem komórek macierzystych z krwi pępowinowej w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera, są obiecujące. Może to otworzyć nowe ścieżki w leczeniu tych dotąd nieuleczalnych schorzeń.

6. Korzyści dla Rodzeństwa:

Krew pępowinowa może być również wykorzystana do leczenia rodzeństwa, które ma zwiększone szanse na zgodność tkankową. To sprawia, że jest cennym zasobem dla rodzin z historią genetycznych chorób krwi.

7. Postęp w Medycynie Regeneracyjnej:

Pozyskiwanie krwi pępowinowej wspiera rozwój medycyny regeneracyjnej. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą być wykorzystywane w badaniach nad nowymi metodami leczenia i regeneracji uszkodzonych tkanek.

Podsumowanie:

Pozyskiwanie i przechowywanie krwi pępowinowej to praktyka, która ma potencjał zmienić oblicze współczesnej medycyny. Jej zalety, takie jak bezpieczeństwo, uniwersalność, dostępność i potencjał terapeutyczny, sprawiają, że jest to jeden z najbardziej obiecujących kierunków w medycynie regeneracyjnej i terapii komórkowej. W miarę rozwoju technologii i pogłębiania badań, możemy oczekiwać jeszcze większych przełomów związanych z wykorzystaniem krwi pępowinowej w przyszłości.

Wielowodzie, znane również jako polihydramnios, to stan, w którym płynu owodniowego otaczającym płód w macicy jest więcej niż zwykle. Jest to zjawisko, które może mieć różne przyczyny i skutki zarówno dla matki, jak i dla rozwijającego się dziecka. W tym artykule przyjrzymy się bliżej czym jest wielowodzie, jakie są jego przyczyny, jakie może nieść ze sobą ryzyko oraz jak jest diagnozowane i leczone.

Czym jest Wielowodzie?

Wielowodzie to stan, w którym objętość płynu owodniowego przekracza normę dla danego okresu ciąży. Płyn owodniowy pełni kluczową rolę w rozwoju płodu, zapewniając mu ochronę, umożliwiając swobodne ruchy oraz wspomagając rozwój układu oddechowego i pokarmowego. Zbyt duża ilość tego płynu może jednak prowadzić do komplikacji.

Przyczyny Wielowodzia

Przyczyny wielowodzia mogą być różnorodne i często trudne do jednoznacznego określenia. Do najczęstszych należą:

– Cukrzyca matki: szczególnie niekontrolowana cukrzyca może prowadzić do zwiększenia produkcji płynu owodniowego.

– Wady rozwojowe płodu: niektóre wady, takie jak problemy z układem pokarmowym lub nerwowym, mogą przyczyniać się do akumulacji płynu.

– Nieprawidłowości genetyczne: takie jak zespół Downa, mogą być związane z wielowodziem.

– Zakażenia: niektóre infekcje wewnątrzmaciczne mogą prowadzić do zwiększenia ilości płynu owodniowego.

– Bliźnięta: w przypadku ciąży mnogiej, szczególnie w sytuacji zespołu przetoczenia między płodami, może dojść do wielowodzia.

Ryzyko i Komplikacje

Wielowodzie może prowadzić do różnych komplikacji, takich jak:

– Przedwczesny poród: zwiększona objętość płynu owodniowego może wywierać dodatkowe ciśnienie na szyjkę macicy, co może prowadzić do przedwczesnego porodu.

– Odklejenie się łożyska: nadmierna ilość płynu może zwiększać ryzyko odklejenia się łożyska od ściany macicy.

– Niewydolność serca u matki: zwiększona objętość płynu może obciążać serce matki.

– Trudności w porodzie: wielowodzie może utrudniać prawidłowe ułożenie się dziecka do porodu.

Diagnoza

Diagnoza wielowodzia zazwyczaj opiera się na pomiarach ultrasonograficznych, które pozwalają ocenić objętość płynu owodniowego. Jedną z metod jest pomiar największego zbiornika płynu owodniowego (AFI – Amniotic Fluid Index) lub głębokości kieszeni płynu owodniowego.

Leczenie

Leczenie wielowodzia zależy od jego przyczyny oraz od tego, jak bardzo zaawansowane jest i jakie ryzyko niesie dla matki i dziecka. Może obejmować:

– Monitorowanie: w łagodnych przypadkach może wystarczyć regularne monitorowanie stanu matki i płodu.

– Leczenie przyczynowe* jeśli wielowodzie wynika z określonej przyczyny, takiej jak cukrzyca, konieczne może być jej leczenie.

– Amnioredukcja: w niektórych przypadkach może być konieczne usunięcie części płynu owodniowego za pomocą amniocentezy, aby zmniejszyć ryzyko komplikacji.

Podsumowanie

Wielowodzie to stan, który wymaga szczególnej uwagi i monitorowania ze strony personelu medycznego. Jego przyczyny mogą być różnorodne, a skuteczne leczenie zależy od dokładnej diagnozy i indywidualnego podejścia do każdego przypadku. Wczesne wykrycie i odpowiednie zarządzanie wielowodziem mogą znacząco zmniejszyć ryzyko komplikacji dla matki i dziecka.

Malowodzie w ciąży, znane również jako oligohydramnios, to stan, w którym ilość płynu owodniowego otaczającego płód w macicy jest mniejsza niż oczekiwano dla danego okresu ciąży. Płyn owodniowy pełni kluczowe role w rozwoju płodu, w tym ochronę przed urazami, umożliwienie ruchów płodu, a także wspomaganie prawidłowego rozwoju płuc. Dlatego małowodzie może być poważnym problemem, wymagającym starannej oceny i postępowania.

Przyczyny małowodzia

Małowodzie może mieć wiele przyczyn, w tym:

– Zaburzenia łożyska: Niewystarczająca funkcja łożyska może ograniczać dopływ krwi i składników odżywczych do płodu, co wpływa na produkcję płynu owodniowego.

– Pęknięcie błon płodowych: Przedwczesne pęknięcie błon (PPROM) może prowadzić do odpływania płynu owodniowego.

– Wady wrodzone płodu: Niektóre wady rozwojowe, takie jak problemy z nerkami lub układem moczowym płodu, mogą wpływać na ilość produkowanego płynu.

– Leki: Niektóre leki przyjmowane przez matkę, w tym inhibitory ACE, mogą przyczyniać się do małowodzia.

– Ciąża po terminie: Ryzyko małowodzia wzrasta, gdy ciąża przekracza 42 tydzień, ponieważ ilość płynu owodniowego naturalnie maleje w późniejszych etapach ciąży.

Diagnoza

Małowodzie jest zwykle diagnozowane podczas badania ultrasonograficznego, które pozwala ocenić ilość płynu owodniowego za pomocą pomiarów takich jak głębokość kieszeni płynu owodniowego lub indeks płynu owodniowego (AFI). Wartości poniżej określonych progów mogą wskazywać na małowodzie.

Skutki małowodzia

Skutki małowodzia mogą być różne w zależności od przyczyny i nasilenia stanu, w tym:

– Opóźniony rozwój płodu: Ograniczenie ruchów płodu z powodu niewystarczającej ilości płynu może wpływać na jego rozwój.

– Wady rozwojowe: Szczególnie dotyczy to płuc, które mogą nie rozwijać się prawidłowo bez odpowiedniej ilości płynu owodniowego.

– Komplikacje porodowe: Małowodzie może zwiększać ryzyko komplikacji porodowych, takich jak ucisk pępowiny, co może prowadzić do problemów z tętnem płodu i konieczności interwencji, takich jak cesarskie cięcie.

Postępowanie i leczenie

Postępowanie w przypadku małowodzia zależy od jego przyczyny, nasilenia oraz etapu ciąży. Może obejmować:

– Zwiększenie spożycia płynów: Zachęcanie do picia większej ilości wody może być prostym środkiem, chociaż jego skuteczność nie jest jednoznacznie potwierdzona.

– Amnioinfuzja: W niektórych przypadkach, szczególnie podczas porodu, może być zastosowana amnioinfuzja, czyli wprowadzenie płynu do jamy owodniowej w celu zmniejszenia ryzyka ucisku pępowiny i innych komplikacji.

– Monitorowanie: Regularne monitorowanie stanu płodu i ilości płynu owodniowego, aby ocenić potrzebę wcześniejszego porodu lub innych interwencji.

Wnioski

Małowodzie jest stanem, który wymaga starannej oceny i indywidualnego postępowania. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mogą pomóc zminimalizować ryzyko komplikacji dla matki i dziecka. Ważne jest, aby kobiety w ciąży regularnie uczestniczyły w wizytach prenatalnych i informowały swojego lekarza o wszelkich niepokojących objawach, aby możliwe było wczesne wykrycie potencjalnych problemów, takich jak małowodzie.

W pierwszych momentach po narodzinach, zdrowie noworodka jest oceniane za pomocą prostego, lecz niezwykle ważnego narzędzia znanego jako skala Apgar. Opracowana w 1952 roku przez amerykańską anestezjolog, dr Virginia Apgar, skala ta stała się fundamentalnym elementem w neonatologii, pozwalając szybko ocenić stan zdrowia noworodka i potrzebę ewentualnej natychmiastowej interwencji medycznej.

Co to Jest Skala Apgar?

Skala Apgar to metoda oceny, która pomaga lekarzom i położnym w szybkiej ocenie ogólnego stanu zdrowia noworodka. Ocenia się pięć kluczowych aspektów fizjologicznych dziecka, przyznając im punkty od 0 do 2. Maksymalna liczba punktów to 10, co wskazuje na optymalny stan zdrowia dziecka.

Jakie Aspekty Ocenia Skala Apgar?

1. Wygląd (skóra): Ocenia się kolor skóry dziecka. Kompletna bladość lub sinica (0 punktów), sinica na kończynach z różowym tułowiem (1 punkt), całkowicie różowa skóra (2 punkty).

2. Puls (tętno): Brak tętna to 0 punktów, tętno poniżej 100 uderzeń na minutę to 1 punkt, a powyżej 100 uderzeń na minutę to 2 punkty.

3. Grymas (reakcja na stymulację): Ocenia się reakcję na stymulację, taką jak delikatne szczypanie. Brak reakcji to 0 punktów, grymas to 1 punkt, płacz lub kaszel to 2 punkty.

4. Aktywność (napięcie mięśniowe): Ocenia się napięcie mięśniowe noworodka. Wiotkość to 0 punktów, pewne zgięcie kończyn to 1 punkt, aktywne ruchy to 2 punkty.

5. Oddychanie: Brak oddychania to 0 punktów, słabe, nieregularne oddychanie to 1 punkt, płacz to 2 punkty.

Kiedy i Jak Często Przeprowadza się Oceny?

Ocena skali Apgar przeprowadzana jest 4-krotnie: po pierwszej minucie życia, trzeciej minucie i ponownie po pięciu i dziesięciu minutach. W niektórych przypadkach, gdy wynik jest niski lub pogarsza się, ocenę można powtarzać co pięć minut, aby monitorować postępy noworodka.

Co Oznaczają Wyniki?

– 7-10 punktów: Noworodek jest w dobrym stanie ogólnym. Większość noworodków zdrowo się rozwija, nawet jeśli ich wynik nie jest idealny.

– 4-6 punktów: Średnie wyniki mogą wskazywać na potrzebę pewnych interwencji medycznych, takich jak pomoc w oddychaniu.

– 0-3 punkty: Niskie wyniki są sygnałem, że noworodek może potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie.

Znaczenie i Ograniczenia Skali Apgar

Skala Apgar jest nieoceniona w pierwszych minutach życia dziecka, oferując szybką i prostą metodę oceny. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że nie przewiduje ona długoterminowego rozwoju zdrowotnego czy intelektualnego dziecka. To narzędzie służy głównie do oceny natychmiastowej reakcji noworodka na narodziny i jego krótkoterminowych potrzeb medycznych.

Podsumowanie

Skala Apgar jest kluczowym elementem w opiece neonatologicznej, umożliwiając szybką i efektywną ocenę stanu zdrowia noworodka. Pomimo swojej prostoty, dostarcza ona cennych informacji, które mogą decydować o natychmiastowych działaniach medycznych, mających na celu zapewnienie najlepszego startu w życie każdemu nowo narodzonemu dziecku.

Wstęp:

Poród to jeden z najbardziej znaczących momentów w życiu rodziny, a medycyna ciągle poszukuje sposobów, aby uczynić ten proces bezpieczniejszym i mniej stresującym. Jednym z nowoczesnych rozwiązań stosowanych w trudniejszych przypadkach porodu jest użycie vacuum, znane również jako próżnociąg położniczy. Ten artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom, czym jest ta metoda, kiedy jest stosowana, oraz jakie niesie za sobą korzyści i potencjalne ryzyko.

Czym Jest Vacuum w Porodzie?

Vacuum, znane także jako próżnociąg położniczy, to metoda wspomagania porodu, która może być stosowana w określonych sytuacjach, gdy naturalne urodzenie dziecka jest utrudnione. Procedura ta polega na umieszczeniu miękkiej lub twardej czapki na główce dziecka, która jest połączona z pompą tworzącą podciśnienie. Lekarz delikatnie ciągnie dziecko, wspomagając jego przejście przez kanał rodny.

Kiedy Stosuje Się Tę Metodę?

Ekstrakcja próżniowa jest zazwyczaj stosowana, gdy:

1. Poród znacząco się przedłuża, szczególnie w drugiej fazie.

2. Matka jest zbyt zmęczona, aby efektywnie przeć.

3. Istnieje potrzeba przyspieszenia porodu z powodów zdrowotnych matki lub dziecka, na przykład przy niepokojących zmianach w tętnie dziecka.

Korzyści Zastosowania Vacuum:

1. Redukcja Stresu dla Dziecka: Szybsze zakończenie porodu może zmniejszyć ryzyko niedotlenienia i innych komplikacji.

2. Pomoc dla Matki: Ułatwia poród w sytuacjach, gdy matka jest zbyt zmęczona.

3. Alternatywa dla Cesarskiego Cięcia: Może być bezpieczniejszą opcją niż cesarskie cięcie w niektórych przypadkach.

Potencjalne Ryzyko:

1. Obrażenia Głowy Dziecka: Możliwe są siniaki lub rzadziej poważniejsze urazy.

2. Ryzyko dla Matki: Możliwe są pęknięcia krocza lub inne urazy narządów rodnych.

3. Niepowodzenie Procedury: W niektórych przypadkach vacuum może się nie powieść, co wymaga przeprowadzenia innych interwencji położniczych, zależnych od sytuacji. 

Procedura:

Przed przystąpieniem do użycia próżżnociągu położniczego, konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny stanu matki i dziecka. Lekarz musi upewnić się, że główka dziecka jest wystarczająco nisko w kanale rodnym, a szyjka macicy jest w pełni rozwarta. Procedura jest przeprowadzana w sterylnych warunkach.

Podsumowanie:

Vacuum w porodzie to ważna metoda wspomagania narodzin, która może być stosowana w określonych, często trudnych sytuacjach. Choć niesie za sobą pewne ryzyka, często stanowi bezpieczniejszą alternatywę dla dalszego kontynuowania porodu. Ważne jest, aby decyzja o zastosowaniu vacuum była podejmowana przez doświadczonego lekarza, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji matki i dziecka.

Wprowadzenie

Poród domowy, choć nie jest tak powszechny jak poród szpitalny, zyskuje na popularności w wielu krajach. Decyzja o wyborze miejsca porodu jest niezwykle ważna i powinna być podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich zalet i wad. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo zarówno pozytywnym, jak i negatywnym aspektom porodów domowych, aby pomóc przyszłym rodzicom dokonać świadomego wyboru.

Zalety porodów domowych

Komfort i intymność

Jedną z głównych zalet porodów domowych jest możliwość przeżycia tego wyjątkowego momentu w zaciszu własnego domu. Dla wielu kobiet domowe otoczenie jest bardziej komfortowe i mniej stresujące, co może przyczynić się do łagodniejszego przebiegu porodu. Intymna atmosfera pozwala na większą swobodę w wyborze pozycji porodowej i większą kontrolę nad całym procesem.

Indywidualne podejście

Poród domowy często wiąże się z bardziej spersonalizowaną opieką. Położna lub zespół położnych może zapewnić bardziej indywidualne wsparcie, dostosowane do potrzeb i preferencji rodzącej kobiety. Takie podejście może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Unikanie interwencji medycznych

Porody domowe mogą zmniejszyć ryzyko niepotrzebnych interwencji medycznych, takich jak indukcja porodu, znieczulenie zewnątrzoponowe czy cesarskie cięcie. Wiele kobiet wybiera poród domowy właśnie z tego powodu, dążąc do jak najbardziej naturalnego przebiegu porodu.

Wady porodów domowych

Bezpieczeństwo

Główną obawą związaną z porodami domowymi jest bezpieczeństwo. W przypadku wystąpienia powikłań, takich jak krwawienie, dystocja barkowa czy stan zagrożenia życia noworodka, szybka interwencja medyczna w szpitalu może być kluczowa. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o porodzie domowym dokładnie ocenić ryzyko i upewnić się, że w pobliżu znajduje się szpital wyposażony w odpowiedni sprzęt i personel.

Ograniczenia medyczne

Nie wszystkie kobiety mogą bezpiecznie rodzić w domu. W przypadku wysokiego ryzyka ciąży, np. przy ciążach mnogich, wcześniejszych cesarskich cięciach czy nieprawidłowym położeniu płodu, poród domowy może nie być zalecany. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej oceny zdrowia matki i dziecka przed podjęciem takiej decyzji.

Podsumowanie

Decyzja o wyborze porodu domowego powinna być podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich zalet i wad. Dla niektórych kobiet poród domowy może być bardziej komfortowym i satysfakcjonującym doświadczeniem, podczas gdy dla innych nie będzie możliwy ze względu na stan zdrowia czy przekonania. Ważne jest, aby przyszli rodzice konsultowali się z profesjonalistami zdrowia, dokładnie oceniali swoje indywidualne ryzyko i podejmowali decyzje oparte na najlepszych dostępnych informacjach. 

Poród jest wyjątkowym i trudnym doświadczeniem zarówno dla mamy, jak i dla taty. Choć to przede wszystkim mama bierze udział w samym procesie rodzenia, rola taty w czasie porodu jest niezastąpiona i ma ogromne znaczenie dla całej rodziny.

Wielu ojców uważa, że ich jedynym zadaniem podczas porodu jest czekanie w poczekalni, aż lekarze lub położne przekażą im radosną wiadomość o narodzinach dziecka. Jednak coraz więcej badań i doświadczeń wskazuje na to, jak istotne jest obecne i aktywne uczestnictwo taty w procesie porodowym. 

Już na etapie przygotowań do porodu tata może odgrywać ważną rolę. Wspieranie partnerki emocjonalnie, udział w spotkaniach z lekarzem lub położną, oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia, to wszystko powoduje, że tata czuje się bardziej pewny siebie i przygotowany na to, co ma nadejść. Wiedza i obecność taty podczas spotkań z lekarzem lub położną pozwala również na lepsze zrozumienie całego procesu porodowego i uczynienie go bardziej wspólnym doświadczeniem dla obojga rodziców.

Podczas samego porodu obecność taty daje wiele korzyści zarówno dla mamy, jak i dla samego dziecka. Przede wszystkim, obecność taty jako wsparcia emocjonalnego ma potwierdzony wpływ na obniżenie poziomu stresu u mamy. Obecność partnera sprawia, że kobieta czuje się bezpieczniej i silniejsza, co może mieć pozytywny wpływ na przebieg porodu.

Tata może również aktywnie wspierać mamę podczas samego porodu, zachęcając ją, pomagając w wykonywaniu określonych ćwiczeń oddechowych czy masując ją w trakcie skurczów. Jego obecność i wsparcie mogą znacznie wpłynąć na komfort i samopoczucie kobiety.

Warto również wspomnieć, że obecność taty podczas porodu może wzbudzić więź i bliskość między obojgiem rodziców oraz wzmacniać poczucie wspólnoty. To niezwykłe wydarzenie, które będzie miało wpływ na dalsze życie całej rodziny.

Nie można zapominać, że rola ojca w porodzie nie kończy się na samym momencie narodzin dziecka. Po porodzie tata może nadal odgrywać kluczową rolę w codziennym opiece nad młodą mamą i noworodkiem. To on może się zająć sprawami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi na przykład za załatwianie formalności w szpitalu czy w Urzędzie.

Rola taty w porodzie jest niezwykle ważna i potrzebna nie tylko dla mamy, ale również dla samego taty i dziecka. Bycie obecnym i aktywnym uczestnikiem tego wyjątkowego wydarzenia może wnieść wiele radości i satysfakcji, a przede wszystkim umocnić więzi rodzinne.

Tato, nie bój się odegrać swojej roli w porodzie – Twoje wsparcie, obecność i miłość są nieocenione w tym ważnym dla Was wszystkich momencie.

Planowanie porodu jest istotnym etapem dla każdej przyszłej mamy i pary oczekującej narodzin dziecka. Wielu rodziców decyduje się na stworzenie planu porodu, aby spisać ich oczekiwania i preferencje odnośnie tego szczególnego wydarzenia. W tym artykule omówię, dlaczego plan porodu jest pomocny oraz jak go stworzyć.

Dlaczego plan porodu jest pomocny?

Choć każdy poród jest niepowtarzalny i może nie wszystko przebiegać zgodnie z planem, przygotowanie planu porodu pomaga przyszłym rodzicom w:

Jak stworzyć plan porodu?

Najważniejszą rzeczą podczas tworzenia planu porodu jest otwarta i szczera rozmowa ze swoją położną, jak również z partnerem lub bliskimi osobami, które będą obecne podczas tego wydarzenia. Warto zastanowić się nad swoimi preferencjami i potrzebami, a także wysłuchać porad i sugestii personelu medycznego. Realistyczne podejście do tworzenia planu porodu jest kluczem do osiągnięcia porozumienia i dobrze zorganizowanego porodu.

Oto kilka kroków, które mogą pomóc Ci w stworzeniu planu porodu:

 1. Rozmowa z położną: Omów swoje oczekiwania i preferencje dotyczące porodu ze swoją położną. Dowiedz się, jakie są protokoły w szpitalu lub przychodni, gdzie planujesz rodzić, i zastanów się, jak możesz je uwzględnić w swoim planie.
 2. Badania i edukacja: Zapoznaj się z różnymi opcjami związanymi z porodem, takimi jak techniki łagodzenia bólu, pozycje podczas porodu, metody monitorowania bicia serca dziecka i wiele innych. Zapytaj swojej położnej o rekomendacje i uczestnicz w kursach lub warsztatach, które pomogą Ci się przygotować.
 3. Niezbędne informacje medyczne: Poinformuj personel medyczny na temat Twojego stanu zdrowia, ewentualnych alergii i innych ważnych szczegółów, które mogą mieć wpływ na przebieg porodu.
 4. Wybór osoby towarzyszącej w porodzie: Zdecyduj, kto będzie obecny podczas Twojego porodu i jakie ma zadania. Może to być Twój partner, bliska przyjaciółka, doula lub inna osoba wskazana przez Ciebie. Upewnij się, że wszyscy wiedzą, czego oczekujesz od nich i w jaki sposób chciałabyś, aby Cię wspierali.
 5. Spakuj się z wyprzedzeniem: Przygotuj wszystkie niezbędne rzeczy, takie jak wygodne ubrania, przybory toaletowe, dokumenty medyczne i inne przedmioty, które uważasz za ważne podczas porodu. Zadbaj również o dokumentację, która potwierdza Twoje preferencje dotyczące porodu, takie jak plan porodu.

Ważne uwagi

Podsumowanie

Plan porodu jest doskonałym narzędziem, które pomaga przyszłym rodzicom przygotować się na wyjątkowe i ekscytujące doświadczenie narodzin dziecka. Pamiętaj, że plan porodu powinien być elastyczny i otwarty na zmiany, ponieważ każdy poród jest unikalny. Ważne jest, aby skonsultować się z położną i zaufać jej podczas tego wyjątkowego wydarzenia. Przygotowanie planu porodu może pomóc Ci poczuć się pewniej i bardziej przygotowanym na to, co Cię czeka.

Przygotowanie do macierzyństwa to ekscytujący, ale i czasem przerażający okres. Niewątpliwie wiele przyszłych mam zastanawia się, czy warto zapisać się do szkoły rodzenia. Odpowiedź brzmi: tak! Szkoła rodzenia może dostarczyć niezwykle cennej wiedzy i wsparcia na drodze do rodzicielstwa. Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z tej formy edukacji:

1. Przygotowanie emocjonalne:

2. Szczegółowa wiedza na temat procesu porodu:

3. Informacje o opiece nad niemowlętami:

4. Bezpieczeństwo i wsparcie:

Wnioski:

Poród jest jednym z najbardziej wymagających fizycznie i emocjonalnie wydarzeń w życiu kobiety. Zrozumienie roli, jaką odgrywa oddychanie podczas porodu, może znacząco przyczynić się do zmniejszenia odczuwanego bólu, zwiększenia efektywności skurczów i w konsekwencji, do bardziej satysfakcjonującego przebiegu porodu.

Oddychanie, a mechanizm porodu

Podczas porodu ciało kobiety wykonuje niezwykle skomplikowaną pracę. Skurcze macicy są naturalnym mechanizmem, który pomaga przesuwać dziecko przez kanał rodny. Oddychanie odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu intensywnością tych skurczów oraz w dostarczaniu tlenu do matki i dziecka.

Techniki oddychania

Istnieje wiele technik oddychania, które są promowane przez kursy przygotowawcze do porodu, takie jak Lamaze, Bradleya czy hypnobirthing. Wszystkie one podkreślają koncentrację na głębokim, rytmicznym oddychaniu, które może pomóc odwrócić uwagę od bólu, zrelaksować ciało i umożliwić mu efektywniejszą pracę.

Oddychanie przeponowe

Jest to podstawowa metoda polegająca na głębokim, spokojnym oddychaniu, które zaangażuje nie tylko klatkę piersiową, ale także brzuch. Przy wdechu brzuch powinien się unosić, a przy wydechu opadać, co pozwala maksymalnie zwiększyć przepływ tlenu do krwi.

Oddychanie „Hee Hee Hoo”

Popularna technika oddychania, która pomaga skoncentrować się podczas najbardziej intensywnych skurczów. Krótkie, szybkie oddechy („hee hee”) są przeplatane z długim wydechem („hoo”). To pomaga nie tylko w kontroli bólu, ale także w utrzymaniu rytmu oddychania podczas skurczów.

Oddychanie w zwolnionym tempie

Podczas początkowej fazy porodu, kiedy skurcze są jeszcze nieregularne i mniej intensywne, można stosować oddychanie w zwolnionym tempie. Powolne, głębokie wdechy i wydechy mogą pomóc w zachowaniu spokoju i zrelaksowaniu ciała.

Oddychanie, a redukcja stresu

Stres jest naturalną reakcją organizmu na ból i niepokój. Jednak wysoki poziom stresu może prowadzić do zwiększenia napięcia mięśniowego i utrudnienia skurczów, co może wydłużyć czas trwania porodu. Praktykowanie świadomego oddychania pomaga zmniejszyć stres i napięcie mięśni, ułatwiając tym samym przebieg porodu.

Oddychanie, a relacja z dzieckiem

Poród to nie tylko proces fizyczny, ale też wyjątkowy moment tworzenia więzi z dzieckiem. Głębokie, spokojne oddychanie nie tylko ułatwia przebieg porodu, ale także pozwala matce na skupienie się na swoim dziecku, wspierając pierwsze chwile budowania więzi między matką, a dzieckiem.

Wnioski

Oddychanie podczas porodu jest narzędziem, które każda kobieta ma zawsze przy sobie. Nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani zaawansowanych umiejętności, a jedynie świadomości i praktyki. Kursy przygotowawcze do porodu często uczą różnych technik oddychania, które można wykorzystać w zależności od fazy porodu i indywidualnych potrzeb kobiety.

Każda przyszła mama powinna znaleźć technikę oddychania, która najbardziej jej odpowiada i praktykować ją jeszcze przed rozpoczęciem porodu. To prosty, a zarazem niezwykle skuteczny sposób na zwiększenie kontroli nad własnym ciałem, zmniejszenie bólu i stresu oraz na zapewnienie najlepszych warunków dla swojego dziecka w pierwszych chwilach jego życia.

Wprowadzenie

Poród do wody, coraz bardziej popularny na całym świecie, stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod rodzenia. Ta metoda, polegająca na porodzie w specjalnie przygotowanym basenie z ciepłą wodą, zyskuje uznanie zarówno wśród przyszłych mam, jak i specjalistów w dziedzinie położnictwa. W niniejszym artykule przyjrzymy się, na czym polega poród do wody, jakie są jego zalety i potencjalne ryzyka.

Czym Jest Poród do Wody?

Poród do wody to metoda rodzenia, w której kobieta przebywa w basenie z ciepłą wodą podczas skurczów i faktycznego porodu. Woda, utrzymywana w temperaturze ciała, ma na celu zapewnienie komfortu, relaksu i zmniejszenia bólu. Ta metoda może być stosowana zarówno w szpitalach, jak i w domu, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków i opieki medycznej.

Historia i Rozwój

Choć wydaje się nowoczesna, idea porodu w wodzie nie jest nowa. Już w starożytności i w różnych kulturach obserwujemy przykłady korzystania z wody jako środka ułatwiającego poród. Współczesny ruch na rzecz porodów wodnych zyskał na popularności w latach 70. i 80. XX wieku, głównie dzięki pracy francuskiego lekarza, Michela Odenta.

Zalety Porodu do Wody

1. Zmniejszenie Bólu: Woda działa kojąco, zmniejszając odczuwanie bólu. Ciepło wody pomaga w rozluźnieniu mięśni i zmniejsza napięcie.

2. Większa Prywatność i Komfort: Poród w wodzie często odbywa się w bardziej intymnej atmosferze, co może zwiększać poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

3. Większa Mobilność: W wodzie kobieta może łatwiej zmieniać pozycje, co jest korzystne dla postępu porodu.

4. Mniejsze Ryzyko Urazów: Woda naturalnie zmiękcza tkanki, co może zmniejszać ryzyko nacięć i pęknięć.

5. Szybszy Poród: Niektóre badania sugerują, że poród wodny może skracać fazę rozwierania.

Potencjalne Ryzyka

1. Zakażenia: Istnieje ryzyko zakażeń, choć przy odpowiedniej higienie jest ono minimalne.

2. Problemy z Temperaturą Wody: Niewłaściwa temperatura wody może wpływać na samopoczucie matki i dziecka.

3. Komplikacje Porodowe: W przypadku niektórych komplikacji, takich jak krwawienie, poród wodny może nie być bezpieczny.

Kiedy Poród do Wody Nie Jest Zalecany?

Poród wodny nie jest zalecany w przypadku niektórych komplikacji ciążowych, przedwczesnego porodu, gdy dziecko jest w pozycji pośladkowej, czy w przypadku wieloraczków. Zawsze należy konsultować tę decyzję z położną przyjmującą poród.

Podsumowanie

Poród do wody to metoda, która może oferować wiele korzyści dla rodzących kobiet, w tym zmniejszenie bólu i stresu. Jednak, jak każda metoda porodu, ma swoje ryzyka i ograniczenia. Ważne jest, aby decyzja o wyborze porodu wodnego była podjęta po dokładnym rozważeniu i konsultacji z wykwalifikowanym zespołem medycznym. W miarę wzrostu popularności i dostępności, poród do wody staje się ważną opcją dla wielu przyszłych rodziców, poszukujących naturalnych i spersonalizowanych doświadczeń porodowych.

Wstęp:

Chusta Rebozo, tradycyjny element meksykańskiej kultury, zyskuje na popularności na całym świecie jako narzędzie wspierające zdrowie i dobre samopoczucie. Ta wielofunkcyjna tkanina, znana ze swojej wszechstronności i piękna, wykracza poza swoje kulturowe korzenie, znajdując zastosowanie w różnych dziedzinach, od położnictwa po terapię ciała.

Historia i Pochodzenie:

Rebozo, o długiej i bogatej historii, jest głęboko zakorzenione w meksykańskiej kulturze. Tradycyjnie wykorzystywane przez kobiety głównie jako element odzieży i nosidełko dla dzieci, rebozo jest symbolem dziedzictwa i tożsamości. Wykonane z różnych materiałów, od bawełny po jedwab, chusty te są często bogato zdobione, odzwierciedlając regionalne wzory i techniki tkackie.

Zastosowanie w Położnictwie:

Jednym z najbardziej znaczących współczesnych zastosowań chusty rebozo jest jej rola w położnictwie. Położne i doule na całym świecie wykorzystują rebozo do wspierania kobiet w ciąży i podczas porodu. Chusta ta może być używana do delikatnego masażu, zmniejszania dyskomfortu, a także jako wsparcie w zmianie pozycji ciała podczas porodu. Jej elastyczność i wytrzymałość czynią ją idealnym narzędziem do promowania naturalnych metod łagodzenia bólu i stymulowania ruchu podczas porodu.

Terapia Ciała i Wellness:

Poza położnictwem, rebozo znajduje zastosowanie w terapii ciała i praktykach wellness. Terapeuci wykorzystują chusty do delikatnego rozciągania, co może przynieść ulgę w bólach mięśniowych i stresie. W praktykach relaksacyjnych, rebozo służy jako narzędzie do głębokiego relaksu, pomagając w uwolnieniu napięć i poprawie ogólnego samopoczucia.

Kulturowe i Społeczne Znaczenie:

Wzrost popularności rebozo na świecie przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy o meksykańskiej kulturze i tradycjach. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać o szacunku dla jego kulturowych korzeni i unikaniu kulturowego przywłaszczenia. Właściwe wykorzystanie i promowanie rebozo powinno iść w parze z uznaniem i docenieniem jego historycznego i kulturowego znaczenia.

Zakończenie:

Chusta rebozo, będąca niegdyś tradycyjnym elementem meksykańskiej kultury, dziś znajduje nowe zastosowania, przynosząc korzyści w różnych dziedzinach życia. Od położnictwa po terapie relaksacyjne, rebozo jest przykładem tego, jak tradycyjne narzędzia mogą być adaptowane do współczesnych potrzeb, jednocześnie zachowując swoje bogate dziedzictwo i znaczenie.

Cięcie cesarskie to operacja wykorzystywana do porodu dziecka poprzez nacięcie ściany brzusznej i macicy matki. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych operacji na świecie. W ostatnich dekadach obserwuje się wzrost liczby porodów przez cesarskie cięcie, co wiąże się zarówno z lepszym dostępem do opieki zdrowotnej, jak i zmianami w podejściu do zarządzania ryzykiem w czasie porodu.

Historia i ewolucja

Historia cięcia cesarskiego sięga starożytności, ale dopiero w XIX i XX wieku, dzięki postępom w chirurgii i anestezjologii, stało się ono bezpieczną i powszechnie stosowaną metodą porodu. Wcześniej było to ostateczne rozwiązanie, często stosowane tylko wtedy, gdy życie matki było zagrożone.

Wskazania do cięcia cesarskiego

Cięcie cesarskie może być planowane z wyprzedzeniem lub przeprowadzane w trybie nagłym, w zależności od okoliczności. 

Do głównych wskazań należą:

1. Niewłaściwe ułożenie płodu: Na przykład ułożenie pośladkowe (gdy dziecko jest ułożone pośladkami lub nogami do kanału rodnego) lub poprzeczne.

2. Problemy z łożyskiem: Takie jak przodujące łożysko, gdzie łożysko częściowo lub całkowicie zasłania szyjkę macicy.

3. Zaburzenia zdrowia matki: Na przykład ciężka preeklampsja lub choroby serca.

4. Ciąża mnoga: Szczególnie w przypadku trojaczków lub wyższych mnogości ciąż.

5. Powikłania w trakcie porodu: Takie jak zatrzymanie postępu porodu, zagrożenie życia dziecka, czy poważne krwawienie.

6. Poprzednie cięcia cesarskie: Chociaż wiele kobiet po cesarskim cięciu może później rodzić siłami natury, w niektórych przypadkach zaleca się kolejne cięcie cesarskie.

Przebieg operacji

Cięcie cesarskie zwykle trwa około 45 minut do godziny. Zaczyna się od podania znieczulenia, najczęściej w postaci znieczulenia regionalnego (np. zewnątrzoponowego), które znieczula dolną część ciała, pozostawiając pacjentkę przytomną. Następnie lekarz wykonuje nacięcie w dolnej części brzucha, a po dotarciu do macicy, dokonuje kolejnego nacięcia, przez które wyjmuje dziecko. Po urodzeniu dziecka, łożysko jest usuwane, a nacięcia są zamykane.

Ryzyka i powikłania

Jak każda operacja, cięcie cesarskie wiąże się z pewnym ryzykiem. Do potencjalnych powikłań należą infekcje, krwawienia, uszkodzenia narządów wewnętrznych oraz komplikacje związane z znieczuleniem. Długoterminowe ryzyko obejmuje problemy z przyszłymi ciążami, takie jak ryzyko rozejścia się blizny na macicy.

Pooperacyjna rekonwalescencja

Rekonwalescencja po cesarskim cięciu zwykle trwa dłużej niż po porodzie naturalnym. Szczególną uwagę zwraca się na zarządzanie bólem, zapobieganie infekcjom i wspieranie matki w opiece nad noworodkiem podczas jej rekonwalescencji.

Wnioski

Cięcie cesarskie jest ważną i czasem niezbędną metodą porodu, która ratuje życie zarówno matek, jak i dzieci. Jednak, jak każda interwencja medyczna, powinna być stosowana tylko wtedy, gdy jest to medycznie uzasadnione. Współczesna medycyna dąży do zrównoważenia między bezpieczeństwem, a naturalnością procesu narodzin, zapewniając najlepszą możliwą opiekę zarówno matce, jak i dzieku. 

Poród jest jednym z najbardziej intensywnych doświadczeń w życiu kobiety, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i fizycznym. Współczesna medycyna oferuje różne metody łagodzenia bólu, w tym znieczulenie zewnątrzoponowe i środki farmakologiczne. Jednak coraz więcej kobiet poszukuje alternatywnych metod łagodzenia bólu podczas porodu, które są mniej inwazyjne i oferują bardziej naturalne podejście. W tym artykule przyjrzymy się kilku z tych metod, ich skuteczności oraz bezpieczeństwu.

1. Techniki Oddychania i Relaksacji:

Jedną z najbardziej podstawowych, ale skutecznych metod łagodzenia bólu jest stosowanie technik oddychania i relaksacji. Kursy przygotowujące do porodu często uczą technik głębokiego oddychania i wizualizacji, które pomagają zmniejszyć napięcie mięśniowe i odwrócić uwagę od bólu. Techniki te mogą być stosowane w każdej fazie porodu i są całkowicie bezpieczne.

2. Hydroterapia:

Woda jest znana ze swoich właściwości relaksujących i łagodzących ból. Kąpiele w wannie z ciepłą wodą lub korzystanie z basenu porodowego mogą znacznie zmniejszyć intensywność bólu. Woda wspomaga relaksację, zmniejsza ciężar ciała i pozwala na łatwiejsze znalezienie wygodnej pozycji.

3. Masaż i Akupresura:

Masaż może być niezwykle skuteczny w łagodzeniu bólu porodowego. Techniki masażu mogą pomóc w rozluźnieniu mięśni i poprawie krążenia, co przekłada się na zmniejszenie odczuwania bólu. Akupresura, polegająca na naciskaniu określonych punktów na ciele, również znajduje zastosowanie w łagodzeniu bólu porodowego.

4. Aromaterapia:

Aromaterapia wykorzystuje olejki eteryczne do wprowadzenia stanu relaksacji i zmniejszenia stresu. Chociaż nie ma bezpośrednich dowodów na to, że aromaterapia może znacząco zmniejszyć ból porodowy, wiele kobiet zgłasza, że pomaga im się zrelaksować i lepiej radzić sobie z bólem.

5. Joga i Medytacja:

Regularna praktyka jogi i medytacji w ciąży może przygotować ciało i umysł do porodu. Joga wzmacnia mięśnie, poprawia elastyczność i uczy technik oddychania, które mogą być pomocne podczas porodu. Medytacja może pomóc w osiągnięciu głębokiego stanu relaksacji i skupienia, co jest korzystne podczas radzenia sobie z bólem.

6. Hipnoza:

Hipnoza porodowa staje się coraz bardziej popularna jako metoda łagodzenia bólu. Polega na wykorzystaniu autohipnozy do osiągnięcia głębokiego stanu relaksacji, zmniejszając świadomość bólu. Chociaż wymaga wcześniejszego treningu, wiele kobiet zgłasza pozytywne doświadczenia z tą metodą.

Podsumowanie:

Alternatywne metody łagodzenia bólu w porodzie oferują kobietom dodatkowe opcje, które mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z tradycyjnymi metodami medycznymi. Ważne jest, aby każda kobieta omówiła te opcje ze swoim lekarzem lub położną, aby upewnić się, że wybrana metoda jest bezpieczna dla niej i jej dziecka. Ostateczny wybór metody powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji kobiety.

Zakończenie:

Poród jest wyjątkowym doświadczeniem, a każda kobieta powinna mieć możliwość wyboru sposobu, w jaki chce go przeżyć. Alternatywne metody łagodzenia bólu mogą zapewnić bardziej naturalne i spersonalizowane podejście do porodu, co jest ważne dla wielu przyszłych mam.

W dzisiejszym świecie medycyny, gdzie technologia i innowacje idą w parze z opieką zdrowotną, pojawia się nowy, nieoczekiwany bohater – gwizdek porodowy. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozornym gadżetem, jego rola w procesie porodu jest znacznie większa, niż mogłoby się wydawać. Ten prosty instrument staje się kluczowym narzędziem w rękach położnych i lekarzy, a także daje moc kobietom w jednym z najważniejszych momentów ich życia.

Początki Gwizdka Porodowego

Historia gwizdka porodowego sięga kilku lat wstecz, kiedy to grupa położnych zauważyła, że kobiety w trakcie porodu często tracą kontrolę nad oddechem, co może prowadzić do nieefektywnego parcia i wydłużenia porodu. W odpowiedzi na te obserwacje, zespół specjalistów zdecydował się wprowadzić prosty, ale skuteczny mechanizm – gwizdek.

Jak Działa Gwizdek Porodowy?

Gwizdek porodowy jest małym, ale skutecznym narzędziem, które pomaga regulować oddech rodzącej kobiety. Podczas skurczów, kobieta dmucha w gwizdek, co pomaga jej skupić się na równomiernym oddychaniu i efektywnym parciu. 

Korzyści Gwizdka Porodowego

1. Regulacja Oddechu: Pomaga kobiecie utrzymać rytmiczne i głębokie oddychanie, co jest kluczowe dla efektywnego parcia.

2. Redukcja Stresu: Skupienie na wydechu przez gwizdek może pomóc w redukcji stresu i napięcia, co jest ważne dla relaksacji i łagodzenia bólu.

3. Wzmocnienie Kontroli: Daje kobiecie poczucie większej kontroli nad procesem porodu, co może pozytywnie wpływać na jej doświadczenie.

Naukowe Podstawy

Badania przeprowadzone na temat użycia gwizdka porodowego wykazały, że kobiety stosujące tę metodę często doświadczają krótszych i mniej bolesnych porodów. Kontrola oddechu jest kluczowym elementem w zarządzaniu bólem i efektywności parcia, a gwizdek porodowy okazał się być prostym, ale efektywnym narzędziem w tym zakresie.

Przyszłość Gwizdka Porodowego

Obecnie gwizdek porodowy zyskuje na popularności w wielu krajach, stając się standardowym narzędziem w salach porodowych. Jego prostota, niski koszt i skuteczność sprawiają, że jest on coraz częściej rekomendowany przez specjalistów.

Podsumowanie

Gwizdek porodowy, choć prosty w swojej formie, stanowi rewolucyjne narzędzie w opiece nad rodzącymi kobietami. Jego wpływ na kontrolę oddechu, redukcję stresu i poprawę komunikacji w trakcie porodu otwiera nowe możliwości w obszarze opieki położniczej. W miarę jak więcej badań potwierdza jego skuteczność, możemy spodziewać się, że stanie się on nieodłącznym elementem współczesnego porodu.

Hipnoporód to metoda porodu, która opiera się na technikach hipnozy i relaksacji, mających na celu zmniejszenie bólu i lęku związanego z porodem. Ta innowacyjna metoda zdobywa coraz większą popularność wśród kobiet, które pragną doświadczyć bardziej naturalnego, komfortowego i pozbawionego stresu porodu.

Idea hipnoporodu polega na wykorzystaniu technik relaksacyjnych i sugestii hipnotycznych, aby zminimalizować napięcie i ból podczas porodu. Kobieta uczestnicząca w hipnoporodzie uczy się technik oddechowych, wizualizacji i afirmacji, które mają na celu wprowadzenie w stan głębokiego relaksu i skoncentrowania. Poprzez trening przed porodem, przyszłe matki są w stanie wyposażyć się w narzędzia potrzebne do radzenia sobie ze stresem i bólem.

Dążenie do naturalnego i pozbawionego stresu porodu jest wspierane przez badania naukowe, które wskazują na korzyści, jakie może przynieść hipnoporód. Według badań, kobiety korzystające z tej metody mogą doświadczać znacznie mniejszego bólu, skrócenia czasu trwania porodu oraz zmniejszenia ryzyka interwencji medycznych, takich jak cesarskie cięcie czy przyśpieszanie porodu.

Podczas hipnoporodu, kobieta zazwyczaj słucha nagrań z sugestiami pozytywnymi i uspokajającymi, które pomagają w osiągnięciu stanu relaksacji. Partner lub bliska osoba może również pełnić rolę wsparcia, przypominając o technikach oddechowych i wprowadzając wizualizacje. Ta intymna i wspierająca atmosfera jest istotnym elementem hipnoporodu.

Metoda hipnoporodu jest dobrze dostosowana do każdej kobiety. Niezależnie od tego, czy kobieta planuje rodzić w szpitalu, czy w domu, hipnoporód może być skutecznym narzędziem do zarządzania bólem i lękiem związanym z porodem. W wielu przypadkach, kobiety, które korzystają z hipnoporodu, mogą uniknąć leków znieczulających podczas porodu lub ograniczyć ich stosowanie do minimum.

Warto jednak pamiętać, że hipnoporód to nie tylko jednolita technika, ale raczej podejście, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji. Różne szkoły i programy oferują różne metody i techniki, więc warto zapoznać się z różnymi opcjami i znaleźć tę, która pasuje najlepiej do danego człowieka.

Choć hipnoporód przynosi wiele korzyści, ważne jest, aby być realistą i pamiętać, że każda ciąża i poród są unikalne. Niektóre kobiety mogą nadal odczuwać dyskomfort i ból w trakcie porodu, pomimo korzystania z hipnoporodu. Ważne jest, aby być gotowym na wszelkie ewentualności i otwarty na inne metody zarządzania bólem, takie jak np. dostępne leki przeciwbólowe.

Podsumowując, hipnoporód to innowacyjna i obiecująca metoda porodu, która wykorzystuje techniki hipnozy i relaksacji w celu zmniejszenia bólu i lęku. Osoby, które stosują hipnoporód, często doświadczają pozytywnych efektów, takich jak mniejszy ból i skrócenie czasu trwania porodu. Warto jednak pamiętać, że każda ciąża i poród są wyjątkowe, i zawsze warto być elastycznym i gotowym na inne metody zarządzania bólem. Ostateczną decyzję należy podjąć po konsultacji z położną i przemyśleniu swoich preferencji i potrzeb.

Położna w Polsce – często zawód położnej jest utożsamiany z zawodem pielęgniarki, jednak są to dwa różne odrębne zawody, dające zupełnie odmienne kompetencje.

Położna / Położny to osoba, która zajmuje się zdrowiem kobiety na całym etapie jej życia – od poczęcia do śmierci.

Aby wykonywać zawód położnej należy ukończyć min. 3 letnie studia licencjackie na Uczelni Medycznej, otrzymując tytuł licencjatu położnictwa. Kolejno otrzymuje się prawo wykonywania zawodu przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, aby móc podjąć pracę w tym zawodzie. W obowiązkach położnej jest nieustanne zdobywanie wiedzy i kompetencji. Ścieżka edukacyjna obejmuje kolejno studia magisterskie, doktoranckie, habilitację, profesurę. Część położnych decyduję się na pracę naukową i badawczą. Mnóstwo położnych podejmuje dodatkowo edukację w formie specjalizacji np położniczo – ginekologicznej, neonatologicznej czy środowiskowo – rodzinnej. Jak również podnoszenie swoich kompetencji w formie kursów – specjalistycznych, dokształcających czy kwalifikacyjnych.

Miejsca, w których pracują położne:

 1. Szpital: Izba Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym, Oddział Patologii Ciąży, Sala Porodowa, Oddział Położnictwa, Oddział Patologii Noworodka, Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, Oddział Ginekologii, Oddział Endokrynologii Ginekologicznej, Oddział Ginekologii Onkologicznej, Sala Operacyjna i Pooperacyjna Ginekologiczno – Położnicza
 2. Poradnie: Poradnia Ginekologiczno – Położnicza POZ, Poradnia Przyszpitalna Szpitala Specjalistycznego Ginekologiczno – Położniczego, Poradnia Laktacyjna
 3. Kliniki Leczenia Niepłodności i in vitro
 4. Poradnia Medycyny Estetycznej
 5. Punkt pobrań krwi i cytologii
 6. Żłobek
Położna - kim jest?

Wybrane kompetencje zawodowe położnej

 1. Edukacja związana ze zdrowiem prokreacyjnym, dojrzewaniem, w tym edukacja seksualna
 2. Rozpoznawanie i prowadzenie ciąży fizjologicznej
 3. Prowadzenie edukacji przedporodowej
 4. Przyjmowanie porodu fizjologicznego
 5. W razie potrzeby nacinanie i szycie krocza
 6. Zdjęcie szwów z krocza, rany po cięciu cesarskim, rany po operacji ginekologicznej
 7. Realizowanie spotkań patronażowych po porodzie
 8. Opieka nad ciężarną, położnicą i noworodkiem
 9. Poradnictwo laktacyjne
 10. Opieka przed i pooperacyjna z zakresu ginekologii, ginekologii onkologicznej i ginekologii estetycznej
 11. Pobieranie materiału do badań diagnostycznych i cytologicznych
 12. Ordynowanie i wypisywanie recept na określone leki
 13. Szeroko pojęta edukacja zdrowotna
 14. Poradnictwo z zakresu prawidłowego żywienia i stylu życia, w tym zdrowia prokreacyjnego
 15. Poradnictwo i opieka nad kobietą w okresie okołomenopauzalnym
 16. Asysta przy zabiegach z zakresu ginekologii
 17. Instrumentacja przy operacjach ginekologiczno – położniczych itd.

Każda kobieta ma prawo do bezpłatnej opieki swojej położnej środowiskowo – rodzinnej. Należy złożyć deklarację wyboru położnej w Przychodni, która taką położną zatrudnia. Można także korzystać z usług położnej w formie komercyjnej. Jest to osoba, która prowadzi Indywidualną Praktykę Położnej, często w miejscu wezwania, w związku z tym, przyjeżdża do domu, ograniczając stres przyjazdu do przychodni np. kobiety świeżo po porodzie wraz z noworodkiem czy kobiety świeżo po operacji.

Kontakt