Odruch Moro

Odruch Moro, znany również jako odruch przestraszenia, jest jednym z podstawowych odruchów występujących u noworodków. Jego obecność jest ważnym wskaźnikiem prawidłowego rozwoju neurologicznego dziecka. Ten nieświadomy odruch można zaobserwować, gdy niemowlę nagle się przestraszy, na przykład w wyniku głośnego dźwięku lub uczucia spadania. Reakcja Moro składa się z kilku etapów: dziecko szybko rozchyla ramiona, rozkłada dłonie, a następnie szybko przyciąga ramiona do siebie, często z towarzyszącym płaczem.

Historia

Odruch Moro został po raz pierwszy opisany przez austriackiego pediatrę Ernsta Moro w 1918 roku. Moro zauważył, że ten specyficzny wzorzec reakcji jest uniwersalny dla niemowląt i zaczął badać jego znaczenie oraz mechanizmy stojące za nim.

Mechanizm

Odruch Moro jest częścią naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Uaktywnia się w odpowiedzi na nagłe bodźce sensoryczne, takie jak hałas lub zmiana pozycji, co sugeruje, że może mieć korzenie ewolucyjne w ochronie przed upadkami lub innymi zagrożeniami. Odruch ten angażuje wiele części mózgu, w tym pniowy ośrodek odruchowy, który odpowiada za przetwarzanie reakcji na strach.

Rola w rozwoju

Oprócz swojej pierwotnej funkcji obronnej, odruch Moro pełni także rolę w ocenie rozwoju neurologicznego niemowląt. Obecność i symetria odruchu mogą wskazywać na zdrowie układu nerwowego dziecka. Zanik odruchu, zazwyczaj w okolicy 4. miesiąca życia, jest również ważnym etapem rozwojowym, sygnalizującym dojrzewanie układu nerwowego.

Wnioski

Odruch Moro jest fascynującym przykładem wczesnych odruchów niemowlęcych, które służą zarówno ochronie, jak i ocenie rozwoju neurologicznego. Jego badanie dostarcza cennych informacji o funkcjonowaniu układu nerwowego w najwcześniejszym etapie życia. Rozumienie i monitorowanie odruchu Moro przez rodziców i opiekunów może przyczynić się do wczesnego rozpoznawania ewentualnych problemów rozwojowych.

Kontakt