Mierzenie poziomu bilirubiny u noworodków

Mierzenie poziomu bilirubiny u noworodków jest kluczowym elementem neonatologicznej diagnostyki, umożliwiającym wczesne wykrycie i leczenie żółtaczki noworodków. Żółtaczka, znana również jako hiperbilirubinemia, jest stanem, w którym nadmierna ilość bilirubiny w krwi powoduje żółknięcie skóry i białek oczu. Występuje u wielu noworodków, ale zazwyczaj znika samoistnie. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach może wskazywać na poważniejsze problemy zdrowotne, dlatego ważne jest, aby poziom bilirubiny był dokładnie monitorowany.

Co to jest bilirubina?

Bilirubina to żółty pigment, który powstaje w wyniku rozpadu czerwonych krwinek. W normalnym procesie, wątroba przetwarza bilirubinę, czyniąc ją rozpuszczalną w wodzie, co umożliwia jej wydalenie z organizmu. U noworodków, szczególnie urodzonych przedwcześnie, wątroba może nie być jeszcze w pełni rozwinięta, co prowadzi do nagromadzenia się bilirubiny i objawów żółtaczki.

Jak mierzymy poziom bilirubiny?

Istnieją dwa główne sposoby pomiaru poziomu bilirubiny u noworodków: testy z krwi i metody nieinwazyjne.

1. Pomiar z krwi: Najdokładniejszą metodą jest bezpośredni pomiar poziomu bilirubiny z próbki krwi noworodka. Próbka jest zwykle pobierana przez położną i analizowana w laboratorium. Ten test może dokładnie określić poziom bilirubiny bezpośredniej (sprzężonej) i pośredniej (niesprzężonej).

2. Metody nieinwazyjne: W celu zmniejszenia dyskomfortu związanego z częstymi nakłuciami u noworodków, stosuje się również metody nieinwazyjne, takie jak pomiar przeskórny. Urządzenie – bilirubinometr – mierzy poziom bilirubiny przez skórę, wykorzystując różnice w absorpcji światła przez bilirubinę. Choć metoda ta jest mniej inwazyjna, może być mniej dokładna niż tradycyjne testy krwi i czasami wymaga potwierdzenia wyników przez pomiar krwi.

Kiedy i dlaczego jest to ważne?

Pomiar poziomu bilirubiny jest szczególnie ważny w pierwszych dniach życia noworodka. Wysoki poziom bilirubiny może prowadzić do encefalopatii bilirubinowej, stanu, który może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu. Wczesne wykrycie i leczenie, takie jak fototerapia (lecznicze naświetlanie skóry) lub w rzadkich przypadkach transfuzja wymienna, mogą zapobiec poważnym konsekwencjom.

Podsumowanie

Monitorowanie poziomu bilirubiny u noworodków jest niezbędnym elementem opieki neonatologicznej, pozwalającym na szybką interwencję w przypadku wysokiego ryzyka żółtaczki. Zarówno metody inwazyjne, jak i nieinwazyjne mają swoje miejsce w diagnostyce, jednak decyzja o wyborze metody powinna być dostosowana do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Wczesne i dokładne wykrycie pozwala na zastosowanie odpowiednich środków zaradczych, minimalizując ryzyko długotrwałych komplikacji zdrowotnych u noworodków.

Kontakt