25-26.11.2022

Udział w Ogólnopolskim Sympozjum neonatologicznym – Stany naglące w neonatologii nt. „Praktyczna neonatologia 2022”

Przygotowanie i poprowadzenie szkolenia w zakresie edukacji i wsparcia kobiety w okresie laktacji dla personelu medycznego Szpitala Św. Anny w Piasecznie

Udział w Ogólnopolskim Sympozjum neonatologicznym – Stany naglące w neonatologii nt. „Praktyczna neonatologia 2022”

Ukończenie szkolenia: Niemowlak u logopedy 3 Workshop, dr Marzena Machoś i mgr Magdalena Bednarczyk, Centrum Terapeutyczno – szkoleniowe – Logopedyczne SOS

Udział w szkoleniu: Niemowlak u logopedy II Miobobo. Krótkie wędzidełko języka u niemowląt – podejście praktyczne, dr Marzena Machoś, Śląskie Centrum Niemowlaka guguhopla

Udział w szkoleniu: Niemowlak u logopedy cz. 1, Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie, dr Marzena Machoś, Śląskie Centrum Niemowlaka guguhopla

Zakończenie Specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Udział w konferencji: Karmienie piersią – ku przyszłości, Fundacja Twórczych kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Ukończenie webinaru: Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej – mgr Aleksandra Rosińska – Logodemia

Ukończenie szkolenia „ Zastosowanie metody Guillarme podczas ciąży i porodu oraz rehabilitacji mięśni dna miednicy z użyciem gwizdka Winner Flow” – Sage Femme Karolina Kiprowska

Udział w webinarze Jak pracować z blizną po nacięciu krocza lub po cesarskim cięciu – fizjoterapeutka uroginekologiczna Aleksandra Rostek, Supermama

Ukończenie szkolenia: Instruktor Hypnobirthing International – mgr Hipnoterapii Klinicznej Kaja Krawczyk

Udział w webinarze – Ocena noworodka i niemowlęcia okiem fizjoterapeuty – warsztat dla położnych – Zespół Supermamy

Ukończenie studiów II stopnia na kierunku Położnictwo” – WnoZ WUM

Ukończenie szkolenia Objaw Góry Fuji – Diagnostyka zaburzeń miofunkcjonalnych u niemowląt – Klinika Laktacyjna, Anna Kotlińska IBCLC

Udział w III konferencji: Specjaliści 0-6. Praktycy praktykom – Magdalena Komsta

Ukończenie szkolenia „Interdyscyplinarny zespół okołoporodowy” – HappyMed

Udział w e-konferencji „Opieka okołoporodowa w okresie pandemii COVID – 19” – Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej

Udział w II konferencji: Specjaliści 0-6. Praktycy praktykom – Magdalena Komsta

Udział w V Ogólnopolskim Zlocie Wymiany Doświadczeń: Kooperatywna Okołoporodowa – Oddolna Inicjatywa Grupy „Narzędziownia Douli”

Udział w IV Ogólnopolskim Zlocie Wymiany Doświadczeń: Kooperatywna Okołoporodowa – Oddolna Inicjatywa Grupy „Narzędziownia Douli”

Udział w III Ogólnopolskim Zlocie Wymiany Doświadczeń „Doula Douli Doulą” – Oddolna Inicjatywa Grupy „Narzędziownia Douli”

Zdobycie uprawnień do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki raka szyjki macicy – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

Ukończenie szkolenia pt „Karmienie naturalne” – Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

Udział w seminarium z Podstawowego Szkolenia z Pierwszej Pomocy oraz obsługi AED – Medikurs

Ukończenie Szkolenia z Pierwszej Pomocy Dzieciom PBLS (Paediatric Basic Life Support) – MedicaRes

Ukończenie interdyscyplinarnego kursu PTUG „Specjalista Rehabilitacji Okołoporodowej” – PTUG

Udział w szkoleniu „Diagnoza, usprawnianie funkcji i leczenie ankyloglosji w poradni laktacyjnej / gabinecie lekarskim / gabinecie położnej” – Happymed, dr Mira Rządzka

Udział w szkoleniu „Odruchy oralne u noworodków i niemowlat – diagnoza i stymulacja” – Happymed, dr Mira Rządzka

Uczestnictwo w konferencji szkoleniowej „Międzynarodowa Konferencja Laktacyjna Prolacta” – Fundacja Opieki Okołoporodowej

Udział w szkoleniu „Ankyloglossia u noworodków i niemowląt” – Instytut Edukacji Logopedycznej, Mira Rządzka

Udział w szkoleniu Miofunkcjonalna Terapia wg Kittel – Barbara Paradowska

Udział w Konferencji online „Karmienie piersią chroni matki i dzieci” – Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Kurs „Hands off! Bezpieczne i efektywne porady laktacyjne online” – Anna Kotlińska, Klinika Laktacyjna

Udział w wykładzie i warsztacie z oceny jamy ustnej pod okiem otolaryngologa i anatomii twarzoczaszki noworodka– Klinika Laktacyjna

Ukończenie kursu specjalistycznego „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji” – Fundacja Opieki Okołoporodowej

Udział w Konferencji „Położne Kobiet – siła w porozumieniu” – Fundacja Rodzić po Ludzku

Udział w Międzynarodowej Konferencji Laktacyjnej Prolacta – Fundacja Opieki Okołoporodowej

Udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Noszenia Dzieci – Daj się ponieść

Ukończenie kursu „Aktywność fizyczna kobiet po porodzie” – MOVUTO

Ukończenie kursu „Aktywność fizyczna kobiet w ciąży” – MOVUTO

Ukończenie kursu „Warsztaty kinesiology taping w ciąży” – MOVUTO

Udział w warsztatach „Rozwój i pielęgnacja niemowlęcia – warsztaty rozwijające” – Dobry Start Dziecka, Agnieszka Słoniowska

Udział w Konferencji szkoleniowo – naukowej „Karmienie piersią – skoro naturalne to dlaczego bywa trudne?” –Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Uczestnictwo w IV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego – PTUG

Uczestnictwo w Konferencji Laktacyjnej „Prolaktyna 2018” – Fundacja Promocji Karmienia Piersią

Udział w warsztatach „Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego” – Dobry Start Dziecka, Agnieszka Słoniowska

Uczestnictwo na konferencji naukowo – szkoleniowej „Karmienie piersią to nie tylko żywienie” – Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Ukończenie kursu „Certyfikowany Doradca Laktacyjny” – Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Uczestnictwo w seminarium „Opieka nad matka i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej” – Edukacja i medycyna

Ukończenie kursu z Masażu Prenatalnego i Masażu Shantala – Miedzynarodowy Instytut Fizjoterapii i Zdrowia

Ukończenie kursu specjalistycznego z leczenia ran – WOIPIP

Ukończenie kursu na Doradcę Noszenia ClauWi – Naturalna Mama Iza Banach – Kubik

Ukończenie kursu e-learningowego „O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” – NFZ

Uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych „Rola pielęgniarki i położnej w opiece nad matką i dzieckiem. Dobre praktyki w położnictwie” – Uniwersytet Zdrowia, Akademia Jeanette Kalyta

Udział w kursie specjalistycznym „Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodka” WOIPIP

Ukończenie szkolenia teoretyczno – praktycznego „Akupresura wspierająca naturalne narodziny dziecka” – Akademia Jeannette Kalyta

Ukończenie szkolenia „Zastosowanie REBOZO w okresie okołoporodowym” – Akademia Rebozo

Ukończenie Kursu Dokształcającego „Problemy w laktacji” – Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Ukończenia szkolenia „Karmienie naturalne” – Zespół Edukatorów ds. Laktacji, Szpital Św. Rodziny, ul. Madalińskiego, Warszawa

Ukończenie warsztatów psychologicznych „Wspieranie kobiet w sytuacjach kryzysowych w okresie okołoporodowym” – Fundacja Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

Ukończenie Kursu Dokształcającego „Wielozmysłowa stymulacja noworodków i zdrowy rozwój niemowlęcia” – Johnson&Johnson Poland Sp.zo.o.

Udział w V Konferencji Naukowej „Choroba nowotworowa a macierzyństwo” – Studenckie Naukowe Koło Położnych WUM

Ukończenie Kursu „Instruktor Pilates” –Dietetycznie Poprawni

Szkolenie w zakresie naturalnego planowania rodziny – Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Dr med. J. Rotzera

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Ginekologicznej „Ginekologia In vivo – nowoczesne standardy w leczeniu niepłodności” – Ginekologiczno – Położnicze Koło Naukowe przy Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie

Udział w III Sympozjum naukowym z cyklu „Profilaktyk zdrowia prokreacyjnego” – ZDG-P WNoZ WUM

Udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Ginekologicznych Kół Naukowych „Stany nagłe w ginekologii i położnictwie” – WUM

Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z udziałem prof. Githy Cajus Dziekana kierunku Położnictwo z University College Nordjylland w Aalborg w Danii – Koło Naukowe Położnych WNoZ WUM

Kontakt