ODRUCH WYRZUTU PŁODU – FetalEjection Reflex

W naturalnym procesie porodu, oprócz wielu zjawisk fizjologicznych i emocjonalnych, występuje zjawisko znane jako odruch wyrzutu płodu, czyli Fetal Ejection Reflex(FER). Jest to kluczowy moment w porodzie, kiedy dziecko jest „wypychane” z kanału rodowego w ostatniej fazie porodu, często z niewielkim lub bez udziału świadomych wysiłków matki. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tematu odruchu wyrzutu płodu, jego znaczenia i wpływu na proces porodu.

Co to jest odruch wyrzutu płodu?

Odruch wyrzutu płodu jest naturalnym mechanizmem, który występuje w końcowej fazie porodu. Zjawisko to jest wynikiem skomplikowanej interakcji hormonów, szczególnie oksytocyny, która jest odpowiedzialna za skurcze macicy. W momencie, kiedy główka dziecka prawidłowo ułoży się w miednicy i zacznie wywierać nacisk na receptory czuciowe w kanale rodnym, organizm matki odpowiada wydzielaniem dużych ilości oksytocyny. To prowadzi do intensywnych, lecz efektywnych skurczów macicy, które „wypychają” dziecko na zewnątrz.

Jak rozpoznać odruch wyrzutu płodu?

Odruch wyrzutu płodu może być rozpoznawany przez kilka charakterystycznych sygnałów:

– Nagłe zintensyfikowanie skurczów bez zwiększonego wysiłku ze strony matki.

– Zmiana zachowania i emocji – kobieta w porodzie może nagle poczuć przypływ energii, determinacji lub odczuwać potrzebę zmiany pozycji.

– Skurcze stają się bardzo efektywne, a okres między nimi znacznie się skraca.

Dlaczego odruch wyrzutu płodu jest ważny?

Rozumienie i wspieranie procesu naturalnego odruchu wyrzutu płodu ma kluczowe znaczenie dla promowania zdrowego i bezpiecznego porodu. Pozwala to na minimalizację interwencji zewnętrznych, takich jak stosowanie syntetycznej oksytocyny czy interwencje instrumentalne, które mogą mieć swoje ryzyka i skutki uboczne. Promowanie naturalnego przebiegu porodu, w którym odruch wyrzutu płodu może wystąpić, wpływa korzystnie na doświadczenie matki oraz zdrowie i dobrostan dziecka.

Jak wspierać naturalny odruch wyrzutu płodu?

Istnieje kilka sposobów, aby wspierać naturalny odruch wyrzutu płodu:

– Zapewnienie bezpiecznego i spokojnego środowiska, w którym kobieta rodząca może czuć się swobodnie i bezpiecznie. Ważna jest obecność wspierającej osoby lub osób, jak położna czy partner.

– Unikanie niepotrzebnych interwencji medycznych, które mogą zakłócić naturalny przebieg porodu.

– Pozwalanie kobiecie na swobodne zmienianie pozycji, co może pomóc w prawidłowym ułożeniu dziecka i ułatwić poród.

– Zachęcanie do stosowania metod naturalnego łagodzenia bólu, takich jak masaż, ciepła kąpiel, czy techniki oddechowe.

Podsumowanie

Odruch wyrzutu płodu jest naturalnym i ważnym elementem porodu, który może znacznie przyczynić się do jego pozytywnego przebiegu. Zrozumienie i wspieranie tego procesu, zarówno przez rodzące kobiety, jak i położne / lekarzy, jest kluczowe dla promowania naturalnych i bezpiecznych porodów. Umożliwienie matce doświadczenia tego momentu w spokoju i z odpowiednim wsparciem może mieć długofalowy pozytywny wpływ na jej dobrostan oraz zdrowie dziecka.

Kontakt